Search

Vefât yıldönümünde büyük Türk Sultânı Gazneli Mahmud (30 Nisan 1030)

Yazar Halit Kanak yazısında Firdevsî 'nin 60 bin beyitlik Farsça "Şahnâme" adlı eserini büyük Türk Sultânı Gazneli Mahmud' takdim etmesini anlatmıştır.
Köşe yazısını oku

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?