Müslümânların kırmızı çizgisi: “Mescid-i Aksâ” ve “Kudüs”

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında Târîh boyunca Yahûdîler, İslâm inancının barış ve hoşgörüsünden yararlanmış oldukları hakkında yazmış yazarımız.. Köşe yazısını oku

8 Haziran 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Kudüs’e İngilizler girince…

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında Yavuz Sultân Selîm Hân’ın Mısır’ı fethetmesiyle, Memlûklülerden 1516 yılı sonunda Kudüs de alınmış ve tâm 401 sene Osmânlı Devletinin hâkimiyetinde kalmış olması hakkında yazmış yazarımız.. Köşe yazısını oku

7 Haziran 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Osmanlıların Kudüs’e hizmeti…

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında Kudüs, 1517 senesinde, Yavuz Sultân Selîm Hân tarafından Osmânlı topraklarına katıldığı hakkında yazmış yazarımız.. Köşe yazısını oku

1 Haziran 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Müslümânlar​ın Kudüs’e hizmeti…

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında Hazret-i Ömer’in Kudüs’ü fethinden sonra, Emevîler devrinde de, Abbâsîler zamanında da, Kudüs’ün îmârına büyük îtinâ gösterildiği hakkında yazmış yazarımız.. Köşe yazısını oku

31 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Müslümânların ilk kıblesi…

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında İslâmiyetin ilk yıllarında Müslümânlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılınmış olması hakkında yazmış yazarımız.. Köşe yazısını oku

25 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Kudüs, niçin çok mühim?

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında Bazı şehirlerin, târihimiz, kültürümüz, edebiyâtımız ve örfümüzde husûsî yerleri vardır ve onları özel sıfatlarla andığımız hakkında yazmış yazarımız.. Köşe yazısını oku

24 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Zulmün her çeşidi harâmdır!

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında zulmün her çeşidini harâm kılınması hakkında yazdığı makalelerin devamına yer vermiştir. Köşe yazısını oku

18 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

İslamiyette, şiddetin her çeşidi yasaklanmıştır…

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında şiddetin her şekli ile İslamiyette yasak olmasından bahsetmiştir. Köşe yazısını oku

17 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Müslümânlar herkese karşı adaletlidir

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında gündemde oluşanlar hakkında birtakım misallerden bahsetmiştir. Köşe yazısını oku

11 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.

Yeryüzünde işlenen bazı zulümler!

Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yazısında dünyâda işlenen zulüm örneklerinin bazılarından bahsetmiştir. Köşe yazısını oku

10 Mayıs 2021 - Bu yazı (0) kişi tarafından okundu.